Notre-Dame de Calais
Het altaarstuk
/
Besteld op vraag van pastoor Jacques de la Boulloye, werd dit altaar  van 1624 tot 1628
opgericht door de beeldhouwer  Adam Lottman. Dit retabel heeft een hoogte van 17
meter en een breedte van 10,5 meter. Het is in 3 secties verdeeld en is in marmer en
albast vervaardigd.

Eerste niveau :
Bovenop het rijkelijk gebeeldhouwd tabernakel omringd door twee gebeeldhouwde reliëfs
die bijbelse taferelen voorstellen : “De Hebreeërs ontvangen het manna van de hemel” en
“Het Laatste Avondmaal”, bevinden zich in nissen de standbeelden van de 4 evangelisten.

Tweede niveau :
Het schilderwerk van Onze Lieve Vrouw Hemelvaart bevindt zich in het midden tussen de
standbeelden van Karel de Grote en Heilige Lodewijk met kolommen aan beide zijden.

Derde niveau :
Het beeldhouwwerk van de maagd Maria met het kind Jezus in haar armen omringd door
engelen en  allegorische voorstellingen van Geloof en Hoop die haar aanwijzen.
« De Verrijzenis van de Maagd Maria » door Gérard Seghers
Dit schilderij, heeft een waarde van 1600 Britse
ponden en behoort tot het hoofdaltaar in het koor.
Het dateert van 1629 en onderging herstellingen in
2006. Deze restauratie kostte 88.000euro en werd
deels in Parijs en deels ter plaatse uitgevoerd.
Wegens het gebrek aan verwarming heeft het
opdrogen van de verf  veel tijd in beslag genomen.

Het onderwerp van het schilderij is de hemelvaart
van de Maagd Maria, drie dagen na haar dood
(het woord ‘dormition’ verwijst naar haar dood
dat gelijkgesteld wordt met slapen), omringd door
engelen en zoals Christus, terug tot leven gekomen.
Gerard Seghers was een bekend Vlaams artiest.
Hendriek Van Balen en Abraham Jansen waren zijn
leermeesters.
Hij werd daarna in 1608 meester van de Sint Lukas
gilde. Tijdens zijn verblijf in Italië, van 1611 tot
1620, onderging  hij grotendeels de invloed van
Caravaggio’s schilderkunst en zijn beroemde
‘clair-obscur’.
Eenmaal terug in Antwerpen onderging hij de invloed van een veelgevraagde revolutionnaire
artiest, Pieter Paul Rubens (1577-1640) die de italiaanse en vlaamse invloeden verenigde wat
van hem een‘unieke’ kunstschilder maakte. Sehgers werkte samen met Rubens aan het
verwezenlijken van ‘De blijde inkomst van de Infant Kardinaal’. Later werdt hij kunstschilder
aan het hof, benoemd door de Infant Prins Kardinaal en vervolgens door de Koning van Spanje.
Hij stond aan het hoofd van een belangrijk kunstatelier en verwezenlijkte hele grote
dekoratieve schilderwerken.
Het gaat hier om een schilderwerk van grote waarde en kwaliteit waarvan men zowel de invloed
van Rubens bemerkt namelijk door de glinsterende kleuren, de opbouw en de nauwkeurigheid
van de tekening als de Vlaamse invloed met het kleurenkontrast lichtgroen en rood.